top of page

Wat is oefentherapie?

Bewegen doe je automatisch. Daar zijn we ons niet van bewust. Je fietst, je loopt. Maar wat als je klachten krijgt? Dan gaat het niet meer vanzelf. Wanneer klachten onstaan door je bewegingsgewoonten, leer je met oefentherapie bewust te worden van je manier van bewegen en leer je wat je kan helpen om te herstellen.

 

Door de signalen van het lichaam te herkennen en kunnen 'lezen' en weten hoe hier gezond op te reageren leer je goed te zorgen voor jezelf. Op deze manier leer je jezelf te genezen. Je hebt weer de regie. 


We gaan samen opzoek naar de oorzaken van de klachten en waarom het herstel niet normaal verloopt en wat nodig is om te herstellen. De oplossingen hiervoor leer je zelf - onder begeleiding -  te vinden.  


We leven in een tijd en periode dat het hoofd, de cognitie, de overhand heeft. Voel je de signalen die je lijft geeft nog wanneer je behoefte hebt aan beweging (te lang gezeten) of wanneer je overbelast bent (fysiek en/of mentaal) en hoe reageer je op deze signalen? Voel je wanneer je lijf gespannen is? En wat doe je daarmee? Dit kun je leren. Ik begeleid je hier graag in. 

 

Je leert je bewust te worden van je houdings en bewegingsstrategieën. Welke werken niet voor je en geven klachten? Dan leer je hoe je nieuwe gezonde houdings en bewegings-gewoonten kunt eigen maken totdat ze weer automatisch gaan. Op het moment dat spieren te kort, te gespannen of verzwakt zijn, krijg je oefeningen mee om de balans te herstellen. Dit kan nodig zijn om de gezonde nieuwe houdings en bewegingsgewoonten toe te kunnen passen. 


Je leert jezelf te genezen.

IMG_9835.jpg
bottom of page